USB多层警示灯|QT-USB系列多层信号灯|多层指示灯|上海可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

SMART FACTORY

QT-USB系列

QT50L-USB Ø50mm铝管安装型USB LED多层信号灯
QT50ML-USB Ø50mm直附型USB多层信号灯
QT70L-USB Ø70mm铝管安装型USB LED多层信号灯
QT70ML-USB Ø70mm直附型USB LED多层信号灯

QT-USB系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
QT50L-USB QT50L-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型(Max. 90dB at 1m),
音量调整型(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø50
Height : 422-586
灯罩-PC
灯体-PC
IP54 CE
QT50ML-USB QT50ML-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型(Max. 90dB at 1m),
音量调整型(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø50
Height : 208-372
灯罩-PC
灯体-PC
IP54 CE
QT70L-USB QT70L-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型(Max. 90dB at 1m),
音量调整型(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø70
Height : 287-511
灯罩-PC
灯体-PC
IP54 CE
QT70ML-USB QT70ML-USB LED长亮/闪亮型
音量调整型(Max. 90dB at 1m),
音量调整型(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
USB DC 5V Diameter : Ø70
Height : 148-372
灯罩-PC
灯体-PC
IP54 CE
Contact Us

联系我们