QTR-ETN系列_ETN多层信号灯_以太网多层灯_局域网塔灯_可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

SMART FACTORY

QTR-ETN系列

QTR50(M)L-ETN Ø50mm Ethernet LED多层信号灯
QTR60(M)L-ETN Ø60mm Ethernet LED多层信号灯
QTR70(M)L-ETN Ø70mm Ethernet LED多层信号灯

QTR-ETN系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
QTR50(M)L-ETN QTR50(M)L-ETN LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 90dB at 1m),
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø50
Height : 412-572
灯罩-AS
灯体-ABS
IP54
(内置蜂鸣器型)
IP65
(标准型)
QTR60(M)L-ETN QTR60(M)L-ETN LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 90dB at 1m),
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø60
Height : 412-572
灯罩-AS
灯体-ABS
IP54
(内置蜂鸣器型)
IP65
(标准型)
QTR70(M)L-ETN QTR70(M)L-ETN LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 90dB at 1m),
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:110V~220V
Diameter : Ø70
Height : 412-572
灯罩-AS
灯体-ABS
IP54
(内置蜂鸣器型)
IP65
(标准型)
Contact Us

联系我们