QTG/QTGA Series, Ø50, Ø60, Ø70 模块型多层信号灯,LED塔灯,塔灯,多层信号灯-可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

多层式信号灯

QTG / QTGA 系列

QTG50L/QTGA50L Ø50mm 铝管固定型 LED 模块型长亮/闪亮多层信号灯
QTG50ML/QTGA50ML Ø50mm 直附型 LED 模块型长亮/闪亮多层信号灯
QTG60L/QTGA60L Ø60mm 铝管固定型 LED 模块型长亮/闪亮多层信号灯
QTG60ML/QTGA60ML Ø60mm 直附型 LED 模块型长亮/闪亮多层信号灯
QTG70L/QTGA70L Ø70mm 铝管固定型 LED 模块型长亮/闪亮多层信号灯
QTG70ML/QTGA70ML Ø70mm 直附型 LED 模块型长亮/闪亮多层信号灯
QTG60ML-WV 外径60mm内装信号音模块型多层信号灯
QTG60L-WV 外径60mm内装信号音模块型多层信号灯

QTG / QTGA 系列

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
QTG50L/QTGA50L QTG50L
QTGA50L
LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø50
Height :
344-592
灯罩-PC
身体-ABS
铝管-Al
IP65
(标准型)
IP54
(内装蜂鸣器型)
CEUL(DC24V only)
QTG50ML/QTGA50ML QTG50ML
QTGA50ML
LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø50
Height :
116-364
灯罩-PC
身体-ABS
IP65
(标准型)
IP54
(内装蜂鸣器型)
CEUL(DC24V only)
QTG60L/QTGA60L QTG60L
QTGA60L
LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø60
Height :
352-635
灯罩-PC
身体-ABS
铝管-Al
IP65
(标准型)
IP54
(内装蜂鸣器型)
CEUL(DC24V only)
QTG60ML/QTGA60ML QTG60ML
QTGA60ML
LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø60
Height :
126-399
灯罩-PC
身体-ABS
IP65
(标准型)
IP54
(内装蜂鸣器型)
CEUL(DC24V only)
QTG70L/QTGA70L QTG70L
QTGA70L
LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø70
Height :
274-557
灯罩-PC
身体-ABS
铝管-Al
IP65
(标准型)
IP54
(内装蜂鸣器型)
CEUL(DC24V only)
QTG70ML/QTGA70ML QTG70ML
QTGA70ML
LED长亮/闪亮型
音量调整型
(Max. 85dB at 1m)
: 用户定做型号
DC:12V,24V
AC:12V,24V,110V~220V
Diameter : Ø70
Height :
126-399
灯罩-PC
身体-ABS
IP65
(标准型)
IP54
(内装蜂鸣器型)
CEUL(DC24V only)
QTG60ML-WV QTG60ML-WV LED长亮/闪亮型
DC:24V Diameter : Ø60
Height : 210 - 410
灯罩-PC
身体-ABS
IP54
(内装蜂鸣器型)
CE
QTG60L-WV QTG60L-WV LED长亮/闪亮型
DC:24V Diameter : Ø60
Height : 425 - 625
灯罩-PC
身体-ABS
铝管-Al
IP54
(内装蜂鸣器型)
CE
Contact Us

联系我们