SPK-CAN通信控制信号扬声器_电子报警器_语音报警器_可莱特

CN

  • 产品
  • 关于我们
  • 客户服务
  • 信息 & 活动
  • 联系我们

SMART FACTORY

SPK-CAN

SPK-CAN CAN通信面板嵌入式信号扬声器

SPK-CAN

产品形象 型号 类型 电压 外形尺寸
(mm)
产品材质 防护等级 认证
SPK-CAN SPK-CAN MP3 File 255 Sound (Max 85dB at 1m) DC:12V~24V □80×80
Depth : 75
ABS IP23 CE
Contact Us

联系我们